Öronvift

Honor kan ses vibrera med öronen. Detta är ett tecken på att hon brunstar, och alltså är beredd att para sig. Tar du i henne då, kan det hända att hon intar "bananposition" :) Det är dock inte alla honor som går i brunst så tydligt att det syns. Råtthonan brunstar var 4-5e dag. I en honflock tillfredställer honorna varandra beroende på vilken position de har i hierarkin: de som står lägst rider de som står högre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License