Varianter

Varianter kallar man de skillnader mellan råttor som inte har med färg eller teckning att göra.

Hårlag:
Slät
Rex
Dubbelrex
Naken

Öron:
Toppörad
Dumbo

Ögon:
Svarta
Röda
Rubin
Odd-eye

Övrigt
Manx

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License