Regler för uppfödarlistan

Det finns inga direkta kriterier för att få stå med på listan över uppfödare mer än att man föder upp råttor och anger den information som behövs.

Det som skall framgå för varje uppfödare är:

  • Uppfödningens namn (om uppfödningen saknar ett särskilt namn anges uppfödarens namn)
  • Huruvida uppfödningen är registrerad och/eller huruvida ungarna registreras
  • Uppfödarens namn (kan hoppas över om det anges på punkten ovan, men får stå dubbelt)
  • Geografisk plats (t.ex. stad, kommun eller ort, dessutom vilken län eller land den skall ligga under)
  • Uppfödningens historia
  • Uppfödningens omfattning (frekvens på kullar etc)
  • Eventuell inriktning (OBS! Om avel på manx eller nakenråttor görs måste detta framgå här)
  • Gärna information om eventuella krav på köpare
  • Minst en kontaktväg (mail, telefon, adress), helst flera (mailadress skrivs med ¤ istället för @ som skydd mot spam)
  • Eventuell hemsida

Titta hur de som finns i listan ser ut för ytterligare ledning.

Om uppfödningen är registrerad i SRS markeras det med därför avsedd ikon.
Om uppfödaren registrerar sina råttor i SRS markeras det med därför avsedd ikon.

För att hamna på listan kan du antingen bli medlem på r8wiki och lägga in den själv, maila uppgifterna till r8wiki¤googlegroups.com (byt ut ¤ mot @, se till att du anger all information som krävs) eller använda formuläret nedan för att skicka informationen via mail.

Formulär för anmälan

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License