Toppörad

Att en råtta är toppörad betyder att öronen sitter uppe på huvudet som på en vild råtta, till skillnad från dumboörade råttor som har sina öron längre ner på sidan av huvudet.

vackraperla01.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License