Tjuvparning

Tjuvparning är en oplanerad parning. Ofta, men inte alltid, kan då fadern vara okänd. Ägaren har inte haft något syfte med att just de två råttorna (råkade) få tillfälle att para sig, det var snarare en olycka.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License