Syn

Råttor ser generellt sett mycket illa, med mänskliga mått mätt. Eftersom dom är nattdjur som är skapta för att leva i mörker och under jorden har synens roll ersatts av god hörsel, lukt och känsel och det är av dessa sinnen råttan främst orienterar sig.

Råttor har röd-grön färgblindhet och kan alltså inte uppfatta röda färger. Helt färgblinda är dom dock inte, utan dom kan till viss del skilja på toner av blått och grönt. Dom har dock mycket lättare att se kontraster i mörkt/ljust framför olika färger. Dom är dessutom extremt närsynta och ser världen betydligt mer suddigt än vi gör.

Rödögda råttor ser sämre än svartögda, Ju ljusare ögon, desto sämre syn har råttan. Albinoråttor är i det närmaste helt blinda då de helt saknar pigment i ögonen, den röda färgen kommer sig av deras blodkärl i ögonen. Däremot är det troligt att dom kan känna av ljus/mörker och på så vis till viss del orientera sig efter kontraster i ljus. På grund av den dåliga synen är det vanligt att rödögda råttor vaggar med huvudet från sida till sida för att försöka fokusera på någonting dom ser.

Det är viktigt att tänka på att rödögda råttor är känsliga för starkt ljus och ska därför inte utsättas för starka lampor samt hållas i skuggan utomhus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License