Rutor

Desa rutor är mest tänkta som exempel, kom gärna med ideer om bättre rutor eller bättre formuleringar.
Tanken med dessa rutor är att få standardiserade texter att lägga in på en del sidor. Det går också att göra en ruta som är unik för en sida (se t.ex. sidan om Avlivning).

exempelruta

Det här är en exempelruta för att visa hur man gör dem.
Tanken är att använda såna för olika typer av markeringar av sidor.
Man han också ha variabler i rutorna, ex. {$datum}.

kompetensvarning

Varning

Denna sida innehåller information om hur saker utförs av utbildade personer. Den är bara avsedd som information, inte utbildning. Utför inte de saker som beskrivs om du inte har fått utbildning.

faktakoll

??????

Den här sidan innehåller fakta som är tveksamma eller där det finns skilda uppfattningar. Kontrollera gärna fakta mot säkrare källor.

ej-klar

Arbete pågår

Denna sida är under uppbyggnad och är ännu inte komplett.

bilder-copyright

Copyright-notis

Bilder som finns på denna sida omfattas inte av wikins normala licens (Creative Commons Share Alike) utan upphovsrätten tillhör respektive fotograf. Bilderna får alltså inte användas utanför r8wiki utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License