Rubin

Mörkt röda ögon, kallade rubinögon, orsakas av en mutation som bleker såväl ögon som päls. Ofta är ögonen så mörkt röda att de ser svarta ut.

rubin1 Rubin
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License