Rossel

Det man i dagligt tal kallar rossel är inte en sjukdom utan ett symtom på att råttan har något problem med luftvägarna. Råttor hostar inte som vi människor gör utan ger ifrån sig ett kuttrande/gurglande ljud som kan påminna om en kaffekokare eller ett marsvins tjattrande. Rossel är dessvärre mycket vanligt och något som dom flesta råttägare brukar få erfara. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara någonting allvarligt.
Några vanliga förklaringar till rossel kan vara:

förkylning- råttan har en tillfällig övergående infektion som påverkar luftvägarna. Rosslet brukar då inte vara så påtagligt men kan höras om man håller upp råttan mot örat. Ofta har råttan även rinnande ögon, nos och kan verka lite tröttare än vanligt, men är i övrigt som vanligt. Förkylning går över av sig själv inom ett par dagar och kräver inte veterinärvård, men lite jummet honungsvatten eller roibosté kan lindra symtomen.

Lunginflammation/allvarlig infektion- råttan kan ha liknande symtom som förkylning men mycket mer påtagligt. Råttan är mycket seg och trött, har tuffsig päls och matta ögon och rosslet hörs tydligt. En råtta med lunginflammation kan sluta äta och tappa vikt och detta tillstånd behöver akut veterinärvård i form av antibiotika.

Mycoplasma/kroniska luftvägsbesvär - Det påstås att dom flesta råttor bär på mycoplasma som är som ett mellanting mellan bakterie och virus, dock bryter det inte ut hos alla djur. Mycoplasman brukar dyka upp hos äldre djur eller råttor som är försvagade t.ex. på grund av dålig uppväxt/avel. Råttan kan få mer eller mindre allvarligt rossel som brukar intensifieras med tiden, men har inga övriga symtom och är pigg som vanligt. Många behandlar mycoplasma med antibiotika men ofta hjälper inte behandlingen. En råtta kan leva ett bra liv med mycoplasma en längre tid om inte andningen blir för svår.

Stress - Råttor kan ibland uppvisa tillfälligt rossel när dom är stressade, t.ex vid en utställning eller när dom utsätts för en ny miljö. Detta brukar avta när råttan lugnat ner sig men kan vara ett tecken på¨att råttan riskerar att få luftvägsbesvär i framtiden och ska därför tas på allvar.

Tumörer - Råttor kan liksom människor få metastaser i lungorna, särskilt om dom redan har elakartade tumörer någon annan stans på kroppen. Detta kan orsaka rossel och svårigheter att andas, och är ingen god prognos.

Yttre faktorer - Dammigt bottenmaterial som t.ex kutterspån kan orsaka irritation i luftvägarna. Det samma gäller starka dofter som gammalt urin.

Råttor kan även bli täppta i nosen vilket kan framkalla ljud som påminner om rossel. Detta hör man skillnad på om man håller upp råttan mot örat och lyssnar på nos respektive lungor. Nästäppa är oftast inte något farligt utan ett symtom på förkylning eller att råttan fått något i nosen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License