Redigeringstips

Kodning

Titta gärna på hur andra sidor är kodade för att få ett hum om vad det finns för finesser.

Under redigeringsrutan finns det också en länk till syntaxen för wikin. I de flesta fall behöver man inte använda så många finesser. Länkar, rubriker och punktlistor klarar man sig långt med.

Struktur/layout

Försök att lägga så mycket som möjligt på en egen sida (i alla fall om det är mer än bara ett par rader text). Grundläggande sidor bör inte vara mycket mer än en skärmsida, fördjupningssidor kan vara längre.

Tänk på att det är jättelätt att länka till andra sidor på wikin.

En sida behöver inte ha mycket text eller ens nån "ordentlig" rubrk (den måste dock ha ett "namn", det kommer man inte ifrån), så man kan i princip dela upp i många jättesmå sidor. Man får göra en avvägning.

Eftersom raderna blir ganska långa när man skriver bör ett stycke inte vara mer än 4-5 rader. Är ett stycke längre så blir det svårt att följa raderna.

Tänk också på att en wiki oftast används för att leta efter information, letar man efter information vi vill man kunna ögna igenom den tills man hittar det man är ute efter. Man vill inte sitta och läsa långa uppsatser för att upptäcka att det inte stod det man var ute efter.

Använd därför gärna mycket mellanrubriker, det gör att sidan blir överskådligare (genom att skumma rubrikerna, som syns tydligt, så får snabbt ett grepp om vad som finns på sidan och var man eventuellt kan hitta informationen man söker). Använd riktiga mellanrubriker (med +-tecken), inte bara fet stil. Riktiga mellanrubriker kan man nämligen göra automatiska innehållsförteckningar över (finns redan på några sidor).

Page tags

Sätt gärna vettiga tags på alla sidor.

Page tags fungerar inte som "keywords" (sökord) utan de fungerar mer som "indexord". Det går att skapa en innehållsförteckning över alla page tags och klickar man på en får man se vilka sidor som har den taggen.

På startsidan finns ett "tag cloud", en massa ord huller om buller där de tags som används mest på olika sidor är större än de som används sällan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License