Råttsäkring

Arbete pågår

Denna sida är under uppbyggnad och är ännu inte komplett.

Att råttsäkra handlar bland annat om att

  • se till att det inte finns saker som råttorna kommer åt att förstöra (ex. gnaga av sladdar, kissa ner skolböcker)
  • se till att det inte finns utrymmen där råttorna kan smita in så man inte kommer åt dem
  • se till att det inte finns saker som råttorna kan skada sig på
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License