r8uppfödarkalender

Ni som föder upp råttor och läser här - joina r8uppfödarkalendern! Du behöver inte vara SRS-registrerad (att vara det är tvärtom ingen garanti till tillträde), men du bör följa SRS rekommendationer.

Varför uppfödarkalender?

Jo: för att uppfödare lättare ska kunna samarbeta i sina parningsplaneringar och t ex när du blir kontaktad av en intressent som behöver köpa två råttor av samma kön vars önskemål du inte kan uppfylla på egen hand - då är det bara att gå in i kalendern och kolla om någon annan uppfödare har kull som är leveransklar ungefär samtidigt!

Vill du vara med? Ansök

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License