Pratar Och Kuttrar

Råttor är i regel tysta djur, till skillnad från exempelvis marsvin så "pratar" dom inte med varandra eller sina människor med ljud som vi kan höra. Om en råtta ger ifrån sig ett kuttrande eller gurglande ljud är det troligen ett tecken på rossel som i sin tur är ett sjukdomsymtom.
Det finns dock ett slags "knorrande" ljud som råttor gör, som är ett sorts trivsel-ljud.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License