Parning

Om man vill para sina råttor, bör man göra en noggrann avelsplanering. Denna ska ta i beaktande båda de tilltänkta föräldrarnas hälsa och temperament. Temperament går i arv, tydligare än man kan tro. Man kan ha andra parametrar att ta med i sin avelsplanering, men hälsa och temperament bör alltid komma i första hand.

Parningen kan gå till på olika sätt. Man kan, när man ser att honan löper, sätta henne med hanen i en egen bur, eller bara låta dem träffas i ett rum utan andra råttor omkring. Kom ihåg att det är viktigt att ta bort hanen från honan efter parning. Honan kan gå med sin honflock fram tills några dagar-1 vecka innan beräknad nedkomst. Det är viktigt att honan är själv när hon föder och diar sina ungar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License