Pälsgenetik

Så här ser utslaget ut vid parningar av råttor med olika pälsslag.
Slät + Slät = 100% Släta
Slät + Rex = 50% Rex + 50% Slät
Rex + Rex = 25% Dubbelrex + 50% Rex + 25% Släta
Dubbelrex + Dubbelrex = 100% Dubbelrex
Slät + Dubbelrex = 100% Rex
Rex + Dubbelrex = 50% Dubbelrex + 50% Rex

Rex= Dominant anlag som ger lockig päls.

Dubbelrex
Orsakas av dubbel uppsättning av rex genen Re och ger en fläckvis naken råtta med fläckar som kommer och går vid fällningar.
ReRe =dubbelrex
Rere = vanlig rex
rere =slät

Nakenråttor
Rnu Rnu= Pälslös råtta som för fel på njurarna vid tidig ålder
Fz Fz = Samma som ovan men lever något längre
Shn Shn = Pälslös råtta som föds utan thymus körtel och därför inte kan bilda antikroppar och därför dör tidigt samt fungerar som en smittobärare för samtliga virus råttan utsätts för fram till sin död.
Alla tre varianterna ser likadana ut. De är pälslösa på kroppen men morrhår kan förekomma sporadiskt. De går endast att skiljas åt via blodtypning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License