Ohyra

Löss

Allmänt:
Löss är mycket vanligt. Själva lössen brukar man inte kunna se, då de är svarta och mycket små. Det man brukar se däremot är deras ägg. Äggen är vita och sitter fastklistrade på råttans pälsstrån.

Lössen är artspecifika, vilket betyder att råttans löss inte kan sprida sig till människan. Människan har sina egna specifika arter.
Råttans löss kan vandra över till oss och försöka bita, men oftast märker man det inte. Det finns dock en liten risk att det kliar om man är överkänslig.

Symtom:
Råttan kliar sig mycket, kan gå så långt att råttan kliar sönder huden. Den har vita prickar som sitter fastklistrat på pälsstråna. Man kan möjligtvis se lössen som är svarta, mikroskopiska prickar i pälsen men oftast ser man inte de vuxna djuren.

Diagnos:
Veterinärbesök krävs så fort som möjligt. Där tittar man på djuret och om så är nödvändigt använder man luskam och kammar ner på ett vitt papper. Då faller de vuxna djuren ner på pappret och blir synliga.

Behandling:
Det finns olika typer av behandlingar. Här följer några:
Bimectin som ges i munnen.
Stronghold droppas i nacken och så sprider den sig genom huden.

Skabb

Allmänt:
Skabb är inte lika vanligt som löss men det förekommer med jämna mellanrum.
Skabbdjuren är artspecifika och vilket betyder att råttans skabbdjur inte kan sprida sig till människan. Människan har sina egna specifika arter.
Råttans skabb kan vandra över till oss och försöka bita, men oftast märker man det inte. Det finns dock en liten risk att det kliar om man är överkänslig.

Skabbdjuren ser man dock inte. De gräver ner sig i råttans päls och det man ser är deras avföring som ser ut som sårskorpor. Brukar ofta sitta på hakan eller runt öronen.

Symtom:
Råttan kliar sig ovanligt mycket, kan även här klia sönder huden. Man ser röda sårskorpor under hakan eller runt öronen.

Diagnos:
Veterinärbesök krävs så fort som möjligt. Veterinären tittar på djuren och undersöker dessa sårskorpor och råttans hud. Man kan även ta skrapprover för att ställa en säker diagnos.

Behandling:
Det finns olika typer av behandlingar, oftast samma som till löss och andra parasiter. Här följer några:
Bimectin som ges i munnen.
Stronghold droppas i nacken och så sprider den sig genom huden.

Loppor

Allmänt:
Loppor är inte vanligt men de förekommer. Loppor och löss är inte samma sak utan två olika familjer med många arter. De ser mycket lika ut men loppor har kraftigare bakben och kan inom många arter hoppa.
Loppor är inte värdspecifika utan de kan hoppa mellan olika arter.

Symtom:
Råttan kliar sig ovanligt mycket, kan även här klia sönder sin hud.

Diagnos:
Veterinärbesök krävs så fort som möjligt. Där tittar man på råttan och kan även göra ett skrapprov för en säker diagnos.

Behandling:
Det finns olika typer av behandlingar, oftast samma som till löss, skabb eller andra parasiter. Här följer några:
Bimectin som ges i munnen.
Stronghold droppas i nacken och så sprider den sig genom huden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License