Öron

Så här ser utslaget ut vid parningar av råttor med olika örontyp.

Toppörad + Toppörad = 100% Toppörade
Dumbo + Dumbo = 100% Dumbo
Dumbo + Dumbobärare = 50% Dumbo + 50% Dumbobärare
Dumbo + Toppörad = 100% dumbobärare
Dumbobärare + Dumbobärare = 25% Dumbo + 50% Dumbobärare + 25% Toppörade
Dumbobärare + Toppörad = 50% Dumbobärare + 50% Toppörade

Dumbobärare = Toppörad med dumbogen som inte syns.
Man kan inte se vilka som är dumbobärare eller inte, det märker man först vid avel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License