Nakenråttors genetik

Det finns olika varianter av nakenråttor, ingen av varianterna rekommenderas man att avlar på. Även om man bortser från problemen som följer med varje variant så är själva pälslösheten ett handikapp.

Rnu Rnu= Pälslös råtta som för fel på njurarna vid tidig ålder
Fz Fz = Samma som ovan men lever något längre
Shn Shn = Pälslös råtta som föds utan thymus körtel och därför inte kan bilda antikroppar och därför dör tidigt samt fungerar som en smittobärare för samtliga virus råttan utsätts för fram till sin död.
Alla tre varianterna ser likadana ut. De är pälslösa på kroppen men morrhår kan förekomma sporadiskt. De går endast att skiljas åt via blodtypning.

Vad man vet är generna för nakenråttor recessiva. Genen behöver därför finnas hos både hane och hona för att ungarna ska bli nakna, däremot blir de bärare av de nakna generna och pälslösheten kan därför återkomma om man råkar para den råttan med en annan bärare.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License