Nakenråttor

Det finns olika varianter av nakenråttor, ingen av varianterna rekomenderas man att avla på för även om man bortser från problemen som följer med varje variant så är själva pälslösheten ett handikapp.

NakenFuzz
Naken (fuzz). Foto: Nicciz

Nakenråttornas genetik och vad de olika generna medför för problem.
Dubbelrex är en fläckvis pälslös råtta.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License