Manx

Manxråttor

Manxråttor är svanslösa råttor. De kan sakna svans helt. De kan ha en liten svansstump. De kan även ha en kort svans. De är mindre i storlek och väger mindre än normala råttor. Det finns även råttor som har full svanslängd som är bärare av Manxgenerna och som kan hoppa över flera generationer innan manx/svanslösa råttor visar sig i en kull.

Manx, dvs. en svanslösråtta, är en defekt/missbildning som uppstått pga mutation. Man ska inte avla vidare på Manxråttor om det dyker upp i en kull.

OBS! Man får ALDRIG avla på en Manxhona, dvs. en svanslös hona. De som avlar på manx avlar endast på honor som är Manxbärare. Detta pga att honor inte klarar av att föda normalt när de är svanslösa. Dessa honorna har oftas inre missbildningar pga svanslösheten. Därför klarar honan inte av att föda.

Råttor reglerar tempraturen med svansen. Svanslösa råttors kroppstempratur stiger fortare och det tar längre tid för dem att bli av med värmen än på en råtta som har en svans.

Det har gjorts tester som visar att det tar en hel timme längre för svanslösa råttor att få normal kroppstempratur jämfört med en råtta med svans när deras tempratur har varit förhöjd, samt att svanslösa råttor får högre tempratur än råttor med svans när de utsätts för värme på lika villkor.

Det finns både recessesiva och minst en dominant gen som kan ge olika hälsoproblem, ryggradsproblem och förlossningsproblem.

Det finns 2 olika mutationer som orsakar svanslöshet/Manx:

Den ena är Tail-anomaly lethal (Tal) och den andra är Stub (st).

Tail-anomaly lethal (Tal)
Är en dominant mutation. Tal är "dödlig" homozygot, dvs. när råttan har 2 kopior av genen. Tal/Tal embryo dör mellan dag 9 och 10. Tal orsakar svanslöshet.

Tal/tal heterozygot: Dvs. råttan har en Tal kopia och en normal kopia av genen.
En del är helt svanslösa medans andra kan ha full svanslängd. Det finns råttor med fullsvanslängd som kan vara bärare av manx och det kan hoppa över flera generationer innan det visar sig i en kull.

Stub (st)
Är den andra kända recessiva mutationen som påverkar svanslängden. När den är homozygot (st/st) dör råttorna vanligtvis vid födseln.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License