Löp

Råtthonor löper (brunstar) var 4-5e dag, och löptiden kan pågå under några timmar. Under den tiden är honan redo att para sig och signalerar detta på olika sätt. En hona kan också komma i löp spontant om hon träffar en hane.

Det kan vara ganska individuellt hur mycket det syns på en råtthona att hon löper, men oftast märker man på hennes beteende att hon blir mer "spattig" och orolig än vanligt, hon kan också bli mer social och kelig än annars under tiden hon löper. En råtthona som löper kan bli väldigt känslig för beröring (särskilt kring bakkroppen) och kan studsa och hoppa till för minsta lilla. Ofta vibrerar hon med öronen och lägger sig i "bananposition" med rumpan i vädret när man klappar henne. I en honflock tillfredsställer honorna varandra genom att rida på den som löper, beroende på vilken position de har i hierarkin: de som står lägst rider de som står högre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License