Laemnar Spar Av Kiss Efter Sig

När råttor är ute på upptäcktsfärd så lämnar de ofta ett litet spår av kiss efter sig för att märka revir. Man ser dem ofta gå grensle över t.ex. sladdar, trösklar o dyl, då kan man vara ganska säker på att de lämnar ett kiss-spår efter sig där.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License