Kort om tamråttor

Tamråttor

  • ska alltid hållas i flock om minst 2 individer av samma kön
  • är allätare - dina matrester blir råttans middag
  • är påhittiga - på gott och ont.

Tamråtta - Rattus norvegicus domesticus, lite histora

Tamråttan är samma art som den vanliga brunråttan. Det latinska namnet är Rattus Norvegicus, men man brukar lägga på Domesticus på tamvarianten. Detta är den enda art av råttor som finns som tamvariant. I zoobutiker hittar man ofta råttor som kallas takråttor, spanska råttor mm. Dessa är vanliga tamråttor som zoobutikerna försöker sälja med exotiska namn.

Vanligen blir tamråttan mellan 2 och 3 år gammal men kan i enstaka fall bli 4 år eller äldre.

Man tror att brunråttan härstammar från Asien och att den där levde i skogen och i buskiga miljöer. Men den insåg nog rätt snabbt fördelarna att bo nära människorna och nu följer den människans migration över hela världen och överträffar oss ofta i antal.
Kuriosa: Man beräknar att det finns minst två råttor per människa i Stockholm.

Att ha råttor är ingen nytt påfund. Man började redan på 1800-talet av avla på de snällaste brunråttorna som man fångade. Sedan dess har man avlat fram vår tama och snälla variant av brunråttan. Man har också framavlat tamråttan i många olika färger och teckningar som skiljer sig rejält från brunråttans normala päls.
Kuriosa: Det sägs att en råttfångare i London avlade fram råttor i slutet på 1800-talet och gav de finaste exemplaren till Drottningen av Storbritannien.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License