Förkylning

Precis som männsikor kan råttor drabbas av en förkylning någon gång. Råttor är känsliga för drag och kan även smittas av en sjuk människa. Symtom på förkylning kan vara rinnande nos/ögon, rossel och trötthet. Symtomen brukar inte vara allvarliga och det går oftast över av sig själv inom ett par dagar utan hjälp från veterinär. Om råttan däremot har påtagliga symtom som inte går över, verkar ha svårt att andas, tappar vikt och äter/dricker dåligt kan det istället vara frågan om en allvarligare infektion och då måste råttan få veterinärhjälp och antibiotika. En svårt sjuk råtta bör även isoleras från andra råttor för att inte smittan ska spridas.

Vanlig förkylning kan man lindra genom att ge råttan jummet honungsvatten eller roibosté.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License