Färggenetik

Det finns två grundgrupper i färger hos råttorna. Dessa är AA/Aa =tickat, agoutigruppen. aa=otickat, svarta gruppen. Agouti är genetiskt AA, agouti som bär på svart är Aa. Svart är aa. Sedan är alla de andra formerna nedblekta varianter av dessa. Parar du en AA med en aa får du ungar som är Aa, dvs agouti som bär på svart.

När två råttor som har olika färger som är recessiva paras och inga gemensama anlag finns så blir ungarna alltid antingen agouti eller svarta eller både och. Det beror på om föräldrarna är av färger från den svarta eller agouti gruppen.

De gener som inte är dominanta behöver dvs finnas hos båda föräldrarna för att de ska visa sig hos ungarna. Parar du tex black (aa) och chocolate (aabb) och den svarta inte bär på chocolate och inga andra gener är inblandade så återgår färgerna till det ursprungliga. I detta fall black då svart är det ursprungliga i den otickade gruppen. De blir black men är chocolatebärare, parar du sedan dessa svarta med en chocolate så kan chocolate dyka upp igen.

Med dominanta anlad räcker det med en upplaga av genen för att råttan ska kunna få den färgen.
Recessiva anlag behövs i dubbel upplaga för att råttan ska bli annat än bärare av färgen, färggenen behöver därför finnas hos både hanen och honan för att det ska finnas någon möjlighet för ungarna att få den färgen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License