Färger Och Teckningar

Allmänt om färger och teckningar

Tamråttor existerar inte i olika raser, men kan ändå skilja sig åt i utseendet en hel del. Från zoobutiker och oregistrerade uppfödare kan man ibland höra mer eller mindra fantasifulla namn på dom olika färg och teckningsvarianterna, men för att hålla rätt på begreppen är det bra att hålla sig till de definitioner Svenska råttsällskapet satt upp och dom färger och teckningar dom har godkänt. Utomlands har råttföreningar satt upp andra definitioner så någon internationell standard finns inte att gå efter.

Svenska råttsällskapets standard

Se också sidorna om genetik.

Färger

Svarta färger:
Black (ba)

Bruna färger:
Agouti (ag)
Chocolate Agouti (ccag)
Chocolate (cc)
Cinnamon (ci)
Blue Agouti (blag)
Russian Blue Agouti (??)
Burmese (??)

Gråa färger:
Blue (bl)
Lilac (li)
Mink (mi)
Steel Blue (sb)
Russian Blue (??)

Rödaktiga och Beiga färger:
Beige (be)
Cinnamon Pearl (cp)
Fawn (fa)
Siamese (sm)
Silver Fawn (sf)

Vita/bleka färger:
Champagne (ch)
Himalayan (hi)
Pearl (p)
Self Black Eyed White (s-bew)
Self Pink Eyed White (s-pew)

Övrigt:
Self
Silver
Albino

Teckningar

Amerikansk Berkshire (ambk)
Bareback (bb)
Capped (ca)
Europeisk Berkshire (eubk)
Hooded (hd)
Irish (ir)
Pointed Masked (po)
Variegated (var)
Husky Roan
Striped Roan

Untypical och mismarked

I råttans registreringsbevis står det efter färgen ibland ut, eller efter teckningen mm. Dessa förkortningar står för untypical och mismarked, och betyder att färgen respektive teckningen skiljer sig avsevärt från standardbeskrivningen, eventuellt till den grad att den kan misstas för en annan färg/teckning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License