Dumbo

En dumboråtta är en vanlig tamråtta, den enda skillnaden är att de har en mutation i en gen som gör att deras öron ser annorlunda ut.

Dumbo till vänster, normala öron till höger.
dumbovsnormal
Calico Jack, Silver black eubk mm dumbo. Keyun XS, silver chocolate. Foto: Gisela Jonsson

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License