Hårlag: Dubbelrex

Dubbelrex kallas också ibland "oäkta naken" och fås genom att para två rexade råttor med varandra. Dubbelrexen har dålig pälsväxt och kan vara fläckvis naken, i vissa fall nästan helt naken. Detta är inte önskvärt, då råttan får svårt att hålla värmen på egen hand. Precis som hos andra pälsdjur som föds nakna kan detta att betraktas som ett handikapp och kan då vara olagligt (då inga rättsfall finns går det inte att helt säkert säga vad som gäller).L80, djurskyddslagen

Dubbelrex
Foto: cosmonita

En liten dubbelrex före och efter tappande av bäbispäls:
Dubbelrex1 Dubbelrex2
Foto: Kicki

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License