Draektighet Foedsel

Honan är dräktig 21-23 dagar efter en lyckad parning. Hon skall sättas i egen bur ca en vecka innan beräknad nedkomstdatum. Buren bör vara ganska liten, utan hyllor och hängmattor men ha ett bo eller en skyddad hörna och bomaterial. Födseln går oftast bra men ibland blir det Födslokomplikationer, en risk som blir större med honans ålder, liksom om du parat råttor med defekter såsom manx eller naket.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License