Beteenden hos råttor

Råttsamhället
Råttan är ett utpräglat flockdjur och därför ska man ha minst två av samma kön. I det vilda lever brunråttan i familjer som har en strikt hierarki. Närhet och umgänge med artfränder är viktiga för brunråttan och därmed även våra tamråttor. Om man har minst två råttor så kan man riktigt se glädjen hos dem när de ligger och gosar i sin hängmatta eller hus. Man har också möjlighet att se deras riktiga beteende och man får en tryggare råtta.

I råttflocken har varje råtta en speciell plats i hierarkin och varsin uppgift. I små flockar är det inte ovanligt att råttan får mer än en uppgift på grund av mängden råttor. Råttan är mycket smart och råttor i flock har utvecklat sitt eget samhälle, jobbuppgifter och regler. Det är ofta den lugna, stora hanen som är ledare. En brutal och testosteronfylld hane blir inte långvarig på ledarpositionen då flocken vill ha en stabil ledare som de kan lita på. Ledaren är ofta tjockare än de andra, av skäl man inte riktigt vet. En nybliven ledare kan öka i vikt på några få veckor men sedan hålla vikten. Kan mycket väl vara kulturbetingat, dvs. ledaren ska se större ut inför de andra i flocken och övriga artfränder.
Deras samhälle är lugnt och de samarbetar i hela flocken. Den som inte samarbetar eller sätter flocken i fara kan bli utsparkad, vilket är en mycket allvarlig sak och därför mycket ovanligt med bråk inom familjen.

Genom deras intelligens har de utvecklat en bra överlevnadsstrategi. De håller sig i närheten av människan där rovdjuren är i mindre antal, gömställena desto fler i antal och födotillgången nästan konstant. Den råtta som har lägst rang får jobbet som provsmakare. Provsmakaren ska alltid smaka maten först och dör inte råttan eller blir sjuk inom några timmar så kan resten av flocken äta. Om råttan blir sjuk eller dör så undviker flocken den maten i all framtid. Samma råtta har även uppgiften att offra sig om flocken skulle utsättas för rovdjursanfall. Allt detta har gjort att råttan har överlevt och frodas i människans skugga.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License