Avlivning

Arbete pågår

Denna sida är under uppbyggnad och är ännu inte komplett.

OBS!

Den här sidan beskriver bland annat hur en avlivning går till. Den är inte en instruktion för hemavlivning. Avlivning måste alltid göras av utbildad personal för att säkerställa att djuret utsätts för så lite lidande som möjligt.

Ibland blir, framförallt gamla, råttor så dåliga att det är lika bra att låta dem somna in.

Akut avlivning

Behöver du avliva en råtta akut så har de flesta kommuner en jourveterinär som man kan ringa till. Den veterinären kan kanske inte så mycket om råttor, men kan i alla fall avliva råttan.

Avlivning med injektion

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License