Avel

Att tänka på

Tänk efter både en och två gånger innan du bestämmer dig för att ta en kull på dina råttor. Det finns många råttor där majoriteten inte är noggrant avlade. Fler sådana behövs inte så vill du ta en kull så gör det ordentligt från början. Använd djur med känd stam och sök upp någon person som är mer erfaren och kan hjälpa dig på vägen. Gör man fel beslut så är det råttorna som får lida så avel är någonting man ska ta på allvar. Råttor är väldigt känsliga för dålig avel. Temperamentstörningar och sjukdomar är vanliga så därför är det viktigt att inte bara känna till sina egna råttor utan också deras släktingar så att man vet vad det är man avlar vidare på.

Krav på råttorna

  • Råttorna ska vara friska och ha ett bra temperament.
  • Honan ska vara minst 6 månader och max 1år vid sin första kull. Efter 15månader ska hon tas ur avel.
  • Hanen ska gärna vara kring året innan han parar en hona.
  • Honan ska väga minst 300gram vid parningen, hanen minst 500gram.

Är du lockad av att göra ett försök att föda upp en kull söta bebisar? Var kritisk och ärlig mot dig själv. Varför vill du avla på dina råttor? Vad är det för anlag du vill föra vidare? Vad är målet bakom parningen? Är du helt säker på att de har allt som krävs? Vet du verkligen allt du behöver veta om dem?

Vid försäljningen ska ungarna:

  • Vara minst 5 veckor gamla
  • Väga minst 80g

Vill du avla på Husky/Striped Roan?
Bör man låta bli att avla på svanslösa råttor?

Arbete pågår

Denna sida är under uppbyggnad och är ännu inte komplett.

Parning

Dräktighet/Födsel

Ungarnas utveckling

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License