Andra Djur

Om du funderar på att skaffa råttor och redan har andra djur i hushållet, eller om du som redan är råttägare vill utöka familjen med en ny art så finns det en del du bör tänka på. Även om råttor älskar sällskapet av människor och av varandra så är det inte helt lätt att få dom att fungera ihop med andra djur. Djur är dock oförutsägbara och det finns alltid undantag till alla regler, men innan du beslutar dig för introducera dina husdjur ska du vara medveten om riskerna. Ibland kanske det helt enkelt inte är värt det.

Små gnagare och andra smådjur

Möss, gerbiler och hamstrar må vara nära släktingar till råttor, men det är mer troligt att dina råttor kommer betrakta sina mindre kusiner som mat än som vänner. I naturen jagar råttor mindre djur och instinkten att döda finns kvar även hos tamråttor. Om du har råttor och andra smågnagare under samma tak så måste du vara mycket noga med att aldrig låta dom träffas, och helst låta dom bo i olika rum. Var mycket noga med att se till att både råttornas och dom andra djurens burar är ordentligt rymnings/inbrottssäkra och låt inte dom klättra och leka runt varandras burar när dom är ute i rummet.

Kaniner, marsvin, chinchillor

Större gnagare brukar fungera mycket bättre än mindre i kombination med råttor. Det betyder dock inte att dom inte kan stressa och skada varandra, så även här gäller det att vara försiktig och hålla dom åtskilda. Dessutom kan höet som kaninen eller marsvinet äter bära med sig skabbkvalster från vilda råttor och därför innebära en hälsorisk för råttorna. Råttskabb är artspecefikt och drabbar bara råttor, så det är oklokt att låta råttorna komma i kontakt med hö.

Fåglar

Små fåglar löper samma risk att bli råttmat som en liten gnagare. Råttor kan hoppa högt och kasta sig efter en fågel i luften, och kommer sannolikt stressa små fåglar som den kommer i kontakt med. Större fåglar däremot kan vara en fara för råttorna då dom kan bli attackerade. Även om råttorna och fåglarna skulle komma överens så är det olämpligt att ha dom i samma rum. Fåglar väsnas mycket och råttor har känsliga öron, och dessutom är fåglar ofta dagaktiva och tjattrar mest på dagen när råttorna behöver vila. Att dela hem med fåglar kan därför vara mycket stressande för råttor.

Katter

Som katt och råtta brukar man ju säga, men trots det är det inte omöjligt att få råttor och katter att leva harmoniskt tillsammans. Det är dock långt ifrån alltid det fungerar och det är råttorna som fåt dra det korta strået om det skulle visa sig att dom inte kommer överens. Om det fungerar eller ej beror på både kattens och råttans (flockledarens i första hand) personlighet. En katt som är van att gå ute och fånga möss och råttor kommer sannolikt inte göra något undantag för en råtta inomhus, medans en innekatt eller en kisse som vant sig vid råttor redan som liten kattunge mycket väl kan betrakta råttorna som kompisar. Alla katter har jaktinstinkt, men förmågan att jaga råttor lär den sig av sin mamma, därför kan ibland raskatter (som ofta är innekatter sen generationer tillbaka) vara mer vänligt inställda till andra smådjur än huskatter. Garantier finns inte, för instinkterna finns där och kan slå till när man minst anar det. Dessutom kan även en "snäll" katt få för sig att leka våldsamt med sin nya kompis, och därför ska man aldrig låta katter och råttor träffas utan sträng bevakning. Ibland räcker det dock inte med att katten är snäll, råttor känner ingen doften av rovdjur och kan bli stressade av blotta lukten av katt i närheten. Vissa råttor bryr sig inte alls om kattlukt, men andra blir mycket nervösa och stressade. Har man katt och vill skaffa råttor är det därför säkrast att köpa råttungar från en uppfödare som har katter hemma, men det är ofta flockledaren som avgör hur resten av råttorna ska reagera på kattnärvaron. Har du otur räcker det med att en råtta får för sig att katten i huset är farlig så har du en orolig och otrygg råttflock. Att kombinera råttor och katt kan fungera bra, men risken att det inte ska fungera är destå större. Fundera noga på om du tycker den är värd att ta.

Hundar

Vad det gäller hundar så gäller ungefär samma som för katter, det är upp till hunden och råttans personlighet om det kommer fungera eller ej, och i vilket fall som helst ska dom aldrig lämnas ensamma tillsammans. Vissa hundraser är mindre råttvänliga än andra, t.ex Jack Russel Terrier som är framavlade för just råttjakt och kan bli mycket upphetsade av att se eller känna lukten av råtta. Även dessa hundar kan med träning från tidig ålder och en god portion tur bli råttvänliga, men det är inte alltid det hjälper. Dock verkar doften av hund inte ha samma instinktiva effekt på på råttor som lukten av katt, råttor verkar generellt vara mycket lugnare ihop med hundar än med katter.

Ormar och reptiler

Många ormarter lever på råttor och det är naturligt att man som ormägare också har råttor för att klara utfodringen. Råttor blir dock stressade av doften av orm och ska aldrig hållas i samma rum som sina rovdjur. Det är möjligt att även andra reptiler har samma effekt på råttor (?)

Fiskar

Råttor är uppfinningsrika och det har förekommit historier om hur råttor fiskat i akvarium. Akvarium skall därför för säkerhets skull hållas på råttsäkert avstånd och alltid täckas med en glasskiva eller lock upptill.

Illrar

Illrar har stark jaktinstinkt och kommer ytterst sällan överens med råttor, därför ska man vara mycket noga med att hålla dom åtskilda. Doften av iller är också stressande.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License