Välkommen till r8wiki - allt du behöver veta om tamråttor

R8wiki är ett försök att samla så mycket bra information som möjligt om tamråttor på ett ställe. Det finns många hemsidor som har information av olika mängd och kvalitet, men de flesta av dem lider av problemet att de är skrivna av en ensam person och därför kanske inte blivit uppdaterade på länge eller saknar viss information.

R8wiki är öppen för alla som vill bidra, man måste dock vara registrerad för att kunna redigera (för att skydda oss mot SPAM). Vill du bidra kan du ansöka om medlemskap.

Leta i r8wiki

Search is temporarily unavailable, we are working to bring it online!

Bakgrund

Iden bakom r8wiki föddes på R8forum eftersom det ofta dök upp frågor som sånt som nån hade skrivit om förut, nånstans. Det diskuterades om att ha ett forum med låsta trådar dit intressanta inlägg kunde kopieras. Men en wiki verkade vettigare så i mars 2008 påbörjades arbetet med r8wiki och vid årsskiftet 2008-2009 så bestämde vi oss för att den var tillräckligt klar för att få en ordentlig startsida.

Man måste inte vara medlem på R8forum för att blir medlem på wikin, men de flesta som är engagerade med wikin finns även på R8forum och det finns ett forum där för att diskutera wikin.

Oberoende

R8wiki har ingen anknytning till Svenska Råttsällskapet (SRS) annat än att många som arbetar med wikin även är medlemmar i SRS och att wikin på många ställen hänvisar till SRS (till exempel i egenskap av utgivare av SRS standard, registrering av uppfödare och råttor). Inte heller har R8wiki nån anknytning till Råtthjälpen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License